Het ledental van de vereniging “Amicitia” bedraagt in totaal ongeveer 130. Deze leden zijn in te delen in bestuursleden, bijzondere leden, niet-spelende leden, clubleden, leden van de harmonie, leden van de jeugdharmonie en leden die les volgen.

De harmonie is aangesloten bij de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en komt uit in de 2e divisie. Via de LBM is de vereniging ook aangesloten bij de KNMO. Verder is de harmonie lid van de Muziek Federatie Leudal. Deze verenigt de fanfares en harmonie├źn in Leudal en behartigt hun belangen op diverse manieren.

Het aantal spelende leden van het muziekkorps bedraagt ongeveer 40. De harmonie verzorgt meerdere keren per jaar uitvoeringen in concertvorm, als serenade, dan wel als show.