Zondag 10 juli was het dan zover. Een eerste echte gezamenlijke repetitie. Deze werd gehouden in La Rochelle. Onder leiding van de dirigenten Jo Savelkoul en Maarten Rijs gingen de jeugdige muzikanten, samen met combo en zangers aan de slag. Ondanks de warmte werd er goed gerepeteerd. Zo gaat het de goede kant uit richting de Toppertjes concerten op 7 en 8 oktober! Veel goede reacties waren er ook voor de uitstekende catering. Dank aan allen die meegewerkt hebben aan het slagen van deze repetitie.