130 Harmonie Amicitia Roggel || commissies
ActueelVerenigingSupportMediaLid WordenContact
Vereniging
Commissies

Binnen de harmonie zijn diverse kleine en grote commissies actief. 

De belangrijkste zijn de:

Evenementencommissie

Deze commissie bestaat uit de voorzitters van een aantal deelcommissies (techniek, PR, programma, financiën, etc.), die taken en werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van grotere projecten zoals Symphonica in Roggel, Toppertjes in Concert en Musica Amicitia. Deze commissie beoordeelt de haalbaarheid van organisaties en uitvoeringen, bewaakt het budget, stuurt aan en stuurt bij waar dat nodig is en is uiteindelijk verantwoordelijk voor het slagen van de grote evenementen van de vereniging.

Harmoniecommissie

De harmoniecommissie regelt de muzikale zaken en de concerten en uitvoeringen. De groep bestaat uit een 8-tal leden, die één keer per 2 maanden vergaderen over de voorliggende zaken. Zij adviseert het bestuur m.b.t. de aankomende uitvoeringen, de kosten daarvan en de benodigde inzet van muzikanten en materialen.

Jeugdharmoniecommissie

Deze commissie bestaat uit 5 leden, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de opleidingen van de leerlingen en de zaken aangaande de jeugdharmonie. Zij regelt de muzikale zaken, de bezettingen, de uitvoeringen en de uitstapjes. Zij adviseert het bestuur m.b.t. de uitvoeringen, de kosten daarvan en de inzet van de muzikanten van de jeugdharmonie.