129 Harmonie Amicitia Roggel || bestuur
ActueelVerenigingSupportMediaLid WordenContact
Vereniging
Bestuur

Het bestuur regelt naast de lopende zaken zoals financiën, contacten met de bond en de gemeente, algemene zaken, het aansturen van acties en activiteiten, ook het beleid en de continuïteit binnen de vereniging. Belangrijk zijn daarbij de plek in de Roggelse gemeenschap en het naar buiten treden in die kern middels deelname aan allerlei kerkelijke, sportieve, sociale en culturele evenementen en gebeurtenissen. Ook belangrijk is de zorg om de ledenaantallen, de bezetting van de diverse instrumentgroepen en het vergaren van voldoende financiën om de doelen van de vereniging te kunnen verwezenlijken.

De bestuursleden hebben zitting in de diverse commissies en werkgroepen, die de vereniging telt.

Voorzitter:           Gerard Bongers
Penningmeester:  Jeanine van de Kruijs

Email:                 secretariaat@amicitiaroggel.nl