235 Harmonie Amicitia Roggel || laatste-nieuws
ActueelVerenigingSupportMediaLid WordenContact
Actueel
Nieuwe voorzitter


In de algemene ledenvergadering van zaterdag 6 april 2013 trad Jacques Schreurs af als voorzitter van de harmonie. Voor zijn vele verdiensten werd hij door de vergadering tot erelid van Amicitia benoemd.

Zijn opvolger werd Paul van de Kruijs, die met algemene stemmen door de leden werd gekozen tot de nieuwe praeses van de vereniging.

Paul van de Kruijs heeft als voorzitter allereerst de belangrijke taak om leiding te gaan geven aan de commissie van goede diensten. Deze commissie, die voornamelijk bestaat uit muzikanten van de harmonie, is door de ledenvergadering van februari jongstleden benoemd, om met een frisse blik het beleid van de vereniging vorm te gaan geven. De harmonie staat op muzikaal, bestuurlijk en financieel gebied voor een aantal stevige uitdagingen waarop een hernieuwd beleidsplan en hierop afgestemde organisatie een belangrijke voorbereiding is.

« Ga terug